top of page

TJÄNSTERNA VI ERBJUDER

Obemannade luftfartyg - UAV eller drönare är ett spännande verktyg som har många användningsområden. Vi fokuserar på inspektion och skanning/kartläggning.
Vårt mål är att få andra att inse hur drönare kan effektivisera och förbättra deras verksamhet genom att smidigt och säkert ta fram underlag för bättre beslutsfattande.

TAK OCH FASAD INSPEKTION

Tak och fasad

Inspektion med hjälp av drönare utförs som ett led i underhållet av en fastighet. Det är viktigt att upptäcka skador i tidigt skede så reparationen inte blir för kostsam. Vi hjälper er att hitta dessa skador och andra defekter på tak/fasad samt hängrännor, så ni slipper fuktskador, mögel och andra obehagliga överraskningar.

INSPEKTION AV SVÅRÅTKOMLIGA PLATSER OCH TRÅNGA UTRYMMEN

Vindkraftverk

Med drönare kan man nå platser som är både svåra och farliga att inspektera manuellt. Exempel på det är tak på höga byggnader, olika slags master, kyrkotorn, vattentorn, bropelare, skorstenar och vindkraftverk.

KARTLÄGGNING AV OLIKA OMRÅDEN

Byggnader och parkering

Byggnader, parkeringar, golfbanor, byggarbetsplatser, skogsområden, fält och liknande kan skannas av från luften för att därefter skapa en 2 eller 3D modell på datorn. I dessa modeller finns många möjligheter att tillgå.

ORTOFOTO OCH MÄTNINGAR AV OMRÅDEN/OBJEKT

Byggarbetsplats

Drönare är ett effektivt verktyg vid mätningar av områden, så som volym och höjdmätning. Exempelvis mäta volymer av berg, högar och grustäkt. Dokumentera ett område som skog eller fält med underlag för planering, ombyggnation etc. med hjälp av detaljerade foton från luften.

Har ni någon ide där drönare kan användas som inte finns bland våra tjänster? Kontakta oss gärna för vidare diskussion och förslag! Vi försöker hitta en lösning som passar er och era behov.

Tjänster: Tjänster
bottom of page