top of page

CERTIFIERINGAR

TRANSPORTSTYRELSEN

DroneX Fly är certifierade av Transportstyrelsen inom Öppen kategori A1/A3 & A2. Vi följer alla regler och bestämmelser för drönarflygningar i Sverige. Generellt får drönare flyga till en max höjd av 120 meter över marken samt att den alltid ska vara inom synhåll. Det är också viktigt att flygningen inte stör andra människor eller djur. All flygning ska genomföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

FÖRSÄKRING OCH UNDERHÅLL

Vi har en flygansvarsförsäkring som krävs vid kommersiella flygoperationer med drönare.

Våra drönare genomgår regelbundna och utförliga kontroller för att säkerställa rätt funktion och säkerhet.

FLYGSÄKERHET

Vårt mål är en hög flygsäkerhet i luftrummet. Före och efter varje flygning kontrolleras drönaren efter en checklista för att säkerställa rätt funktion och tillstånd. Vid uppdrag avbryts all flygning om en obehörig person eller flygfarkost kommer i närheten, det för att undvika incidenter.

LANTMÄTERIET

DroneX Fly följer Lantmäteriets regler kring spridning av flygbilder och film. Enligt lag, krävs det oftast tillstånd från Lantmäteriet innan publicering av bilder tagna från luften.

Certifieringar: Certifieringar
bottom of page