top of page

ORTOFOTO OCH MÄTNINGAR AV OMRÅDEN/OBJEKT

Drönare är ett effektivt verktyg vid mätningar av områden, så som volym och höjdmätning. Exempelvis mäta volymer av berg, högar och grustäkt.

  • Skapande av 3D modeller och terrängkartor på dator.

  • Dokumentera ett område som skog eller fält med underlag för planering, ombyggnation etc. med hjälp av detaljerade foton från luften.

  • Få ett tydligare överblick över områden.

Ortofoto och mätningar av områden/objekt: Product
bottom of page