top of page

SKANNING OCH KARTLÄGGNING

Byggnader, parkeringar, golfbanor, byggarbetsplatser, skogsområden, fält och liknande kan skannas av från luften för att därefter skapa en 2 eller 3D modell på datorn. I dessa modeller finns många möjligheter att tillgå.​

  • Modeller levereras med hög upplösning trots relativt hög höjd, där pixeltätheten kan komma ner på 0,8 cm/pixel.

  • Ni har möjlighet att i lugn och ro undersöka och förflytta er runt modellen på datorn. För närmare inspektion av en yta zoomar man in och får tillgång till högupplösta bilder på det specifika området.

  • Det skapar en tydligare överblick som gör att man kan utvärdera allt grundligt och detaljerat innan beslut för vidare åtgärd tas.

Skanning och kartläggning: Våra produkter
bottom of page